BKM

BKM
Show:
Phân loại:
Cuộn cảm tròn 100uH
Số lượng còn: 10

3,000

Relay 12V 14 chân MY4NJ (HH54P)
Số lượng còn: 10

38,000

Đế relay 14 chân PYF14A (MY4NJ - HH54P)
Số lượng còn: 12

18,000

Relay 24V 14 chân MY4NJ (HH54P)
Số lượng còn: 10

38,000

Relay 24V 14 chân MY4NJ (HH54P)
Số lượng còn: 22

38,000

Relay 12V 8 chân lớn LY2NJ (HH62P)
Số lượng còn: 12

28,000

Relay 24V 8 chân lớn LY2NJ (HH62P)
Số lượng còn: 23

19,500

Đế relay 8 chân (Chính hãng Honeywell)
Số lượng còn: 12

35,000

Relay 220V 8 chân lớn LY2NJ (HH62P)
Số lượng còn: 22

28,000

Relay 24V 8 chân nhỏ MY2NJ (HH52P)
Số lượng còn: 30

28,000

Relay thời gian 30 phút 8 chân 220V H3Y-2
Số lượng còn: 27

65,000

Relay 5V 16A SONGLE 8 chân SMIH-05VDC-SL-C
Số lượng còn: 12

19,500

Relay 5 chân 12V 20A SONGLE
Số lượng còn: 12

7,000

Relay 24V 10A SONGLE - 5 chân
Số lượng còn: 12

7,000

Relay 5 chân 5V 20A SONGLE
Số lượng còn: 11

6,800

Relay thể rắn SSR FOTEK 25A SSR-25 VA
Số lượng còn: 11

65,000

Đế relay 8 chân nhỏ Schneider RXZE1M2C
Số lượng còn: 86

35,000

Relay thể rắn SSR FOTEK 40A SSR-40 DA
Số lượng còn: 20

90,000

Relay thể rắn 2A G3MB-202P 5VDC
Số lượng còn: 22

18,000

Relay 12V 30A SONGLE 4 chân SLA-12VDC-SL-A
Số lượng còn: 50

18,000

Relay 5V 10A SONGLE SRD-05VDC-SL-C (5 chân)
Số lượng còn: 55

8,000

IRFZ24N - 17A 55V
Số lượng còn: 40

4,500

7N60 - 7A 600V
Số lượng còn: 10

9,000

IRF520N
Số lượng còn: 12

7,000

MODULE IRF520 (MOSFET 5A)
Số lượng còn: 11

9,900

IRF540N - 33A/100V (Kênh N)
Số lượng còn: 70

7,000

TDA2003
Số lượng còn: 41

5,000

TDA2030
Số lượng còn: 32

5,000

Đế pin CR1220 3V
Số lượng còn: 41

2,500

2N3055
Số lượng còn: 22

9,000

ROBOCON BSHOP

  • Đồng Kè - Đà Nẵng (Xem đường đi)
  • Hotline: 0935.233.185
  • Email: cuahangdientubshop@gmail.com
  • Website: http://www . bshop.com.vn
  • Quý khách vui lòng gọi giờ hành chính 
  • Hỗ trợ Online Facebook/ Messange

BSHOP CONECT

0935233185

icon zalo
messenger facebook