Board đục lỗ 9x15cm (2 mặt)
Số lượng còn: 5
26,000đ
Mũi khoan 2.5mm
Số lượng còn: 10
3,500đ
Mũi khoan 2.0mm
Số lượng còn: 12
2,800đ
Mũi khoan 1.5mm
Số lượng còn: 10
2,500đ
Mũi khoan 1.2mm
Số lượng còn: 32
2,000đ
Mũi khoan 1.0mm
Số lượng còn: 10
1,800đ
Mũi khoan 0.8mm
Số lượng còn: 21
1,800đ
Mũi khoan 3.0mm
Số lượng còn: 10
4,500đ
Chì hàn SOLDER 100g
Số lượng còn: 10
45,000đ
Mũi hàn 40W
Số lượng còn: 40
12,000đ
Mạch điều khiển máy hàn Hakko 936
Số lượng còn: 5
97,000đ
Chì hàn nhỏ (xanh)
Số lượng còn: 5
8,000đ
Mũi hàn 60W loại tốt (Phi 5.5mm)
Số lượng còn: 5
14,000đ
Nhựa thông hộp giấy
Số lượng còn: 5
6,000đ
Đế gác mỏ hàn - Gang
Số lượng còn: 22
38,000đ
Mũi hàn 60W cong - loại tốt
Số lượng còn: 12
14,000đ
Ruột mỏ hàn Hakko 936, 907, 908
Số lượng còn: 50
19,000đ
Mũi hàn 936 Hakko 900M-T-1C (Cao cấp)
Số lượng còn: 12
34,000đ
Mũi hàn 936 Hakko 900M-T-K
Số lượng còn: 75
14,000đ
Mũi hàn 936 Hakko 900M-T-I
Số lượng còn: 258
14,000đ
Chì hàn PENGFA lẻ (loại 1)
Số lượng còn: 10
18,000đ
Chì Hàn PENGFA 100g (loại 1)
Số lượng còn: 14
95,000đ
Chì Hàn ZHEN, PENGFA 100g
Số lượng còn: 100
75,000đ
Chì hàn, thiếc hàn nhỏ
Số lượng còn: 177
10,000đ
Mỡ hàn CMT
Số lượng còn: 88
18,000đ
Hút chì hàn size lớn
Số lượng còn: 92
55,000đ
Mỏ hàn cán nhựa 40W
Số lượng còn: 10
65,000đ
Máy khò mini 300W (khò gen co nhiệt)
Số lượng còn: 6
97,000đ
Module đo nhiệt độ, độ ẩm tròn
Số lượng còn: 15
48,000đ
Que đo
Số lượng còn: 15
14,000đ
Đồng hồ số ZOYI
Số lượng còn: 5
299,000đ
Cuộn cảm 33uH SMD (330)
Số lượng còn: 30
5,000đ
Cuộn cảm vạch 6.8uH
Số lượng còn: 66
2,500đ
Cuộn cảm vạch 680uH
Số lượng còn: 30
2,500đ
Cuộn cảm vạch 220uH
Số lượng còn: 20
2,500đ
Cuộn cảm vạch 100uH
Số lượng còn: 20
2,500đ
Cuộn cảm vạch 330uH
Số lượng còn: 30
2,500đ
Cuộn cảm 100uH 3A
Số lượng còn: 10
5,000đ
Cuộn cảm vạch 4.7uH
Số lượng còn: 20
2,500đ
Cuộn cảm vạch 47uH
Số lượng còn: 10
2,500đ
Cuộn cảm vạch 15uH
Số lượng còn: 10
2,500đ
Cuộn cảm vạch 3.3mH
Số lượng còn: 20
2,500đ
Cuộn cảm vạch 1mH
Số lượng còn: 20
2,500đ
Cuộn cảm vạch 3.3uH
Số lượng còn: 10
2,500đ
2P4M
Số lượng còn: 10
2,500đ
Cuộn cảm tròn 330uH
Số lượng còn: 10
3,000đ
Cuộn cảm tròn 100uH
Số lượng còn: 10
3,000đ
Relay 12V 14 chân MY4NJ (HH54P)
Số lượng còn: 10
38,000đ
Đế relay 14 chân PYF14A (MY4NJ - HH54P)
Số lượng còn: 12
18,000đ
Relay 24V 14 chân MY4NJ (HH54P)
Số lượng còn: 10
38,000đ
Relay 24V 14 chân MY4NJ (HH54P)
Số lượng còn: 22
38,000đ
Relay 12V 8 chân lớn LY2NJ (HH62P)
Số lượng còn: 12
28,000đ
Relay 24V 8 chân lớn LY2NJ (HH62P)
Số lượng còn: 23
19,500đ
Relay 220V 8 chân lớn LY2NJ (HH62P)
Số lượng còn: 22
28,000đ
Relay 24V 8 chân nhỏ MY2NJ (HH52P)
Số lượng còn: 30
28,000đ
Relay 5V 16A SONGLE 8 chân SMIH-05VDC-SL-C
Số lượng còn: 12
19,500đ
Relay 5 chân 12V 20A SONGLE
Số lượng còn: 12
7,000đ
Relay 24V 10A SONGLE - 5 chân
Số lượng còn: 12
7,000đ
Relay 5 chân 5V 20A SONGLE
Số lượng còn: 11
6,800đ
Relay thể rắn SSR FOTEK 25A SSR-25 VA
Số lượng còn: 11
65,000đ
Relay thể rắn SSR FOTEK 40A SSR-40 DA
Số lượng còn: 20
90,000đ
Relay thể rắn 2A G3MB-202P 5VDC
Số lượng còn: 22
18,000đ
Relay 12V 30A SONGLE 4 chân SLA-12VDC-SL-A
Số lượng còn: 50
18,000đ
IRFZ24N - 17A 55V
Số lượng còn: 40
4,500đ
6N60 - 6.2A 600V
Số lượng còn: 70
9,000đ
7N60 - 7A 600V
Số lượng còn: 10
9,000đ
IRF520N
Số lượng còn: 12
7,000đ
MODULE IRF520 (MOSFET 5A)
Số lượng còn: 11
9,900đ
IRF540N - 33A/100V (Kênh N)
Số lượng còn: 70
7,000đ
TDA2003
Số lượng còn: 41
5,000đ
TDA2030
Số lượng còn: 32
5,000đ
Đế pin CR1220 3V
Số lượng còn: 41
2,500đ
2N3055
Số lượng còn: 22
9,000đ
SS8050 - 1.5A/2W NPN
Số lượng còn: 10
400đ
A940 - 1.5A 150V
Số lượng còn: 21
4,000đ
TIP127 - 5A/100V PNP
Số lượng còn: 50
4,000đ
C2073 - 1.5A 150V
Số lượng còn: 42
4,000đ
2N3904 - 0.2A 40V
Số lượng còn: 71
500đ
2N3906 - 0.2A 40V
Số lượng còn: 10
500đ
C828 (NPN 0.1A 25V)
Số lượng còn: 22
700đ
2N2222 (0.6A/30V)
Số lượng còn: 12
400đ
A1943 2SA1943 TOSHIBA
Số lượng còn: 10
14,000đ
B688 PNP
Số lượng còn: 10
9,900đ
BC547 - 0.2A/50V NPN 300MHz
Số lượng còn: 20
400đ
TIP122 - 5A/100V NPN
Số lượng còn: 11
3,500đ
MIC29302 3A
Số lượng còn: 11
11,000đ
7908
Số lượng còn: 11
4,000đ
7805 SMD (78M05)
Số lượng còn: 10
2,000đ
AMS1117 1.5V SMD SOT223
Số lượng còn: 99
4,500đ
AMS1117 5V SMD SOT223
Số lượng còn: 1
135,000đ
7805
Số lượng còn: 12
2,500đ
7815
Số lượng còn: 21
3,500đ
7912
Số lượng còn: 50
4,000đ
7824
Số lượng còn: 50
4,000đ
LM1117 3.3V
Số lượng còn: 100
9,000đ
LM2596 ADJ
Số lượng còn: 20
8,000đ
LM2596 5V
Số lượng còn: 30
6,000đ
LM2596 12V
Số lượng còn: 30
7,000đ
LM2596 ADJ SMD
Số lượng còn: 40
6,000đ
LM2596 ADJ SMD
Số lượng còn: 50
6,000đ
LM2576 5V SMD
Số lượng còn: 20
8,000đ
LM337
Số lượng còn: 10
9,000đ
7805 SMD (78L05)
Số lượng còn: 20
1,000đ
AMS1117 3.3V SMD SOT223
Số lượng còn: 29
1,500đ
TL062DIP8
Số lượng còn: 49
4,000đ
BT151 800R (12A 800V)
Số lượng còn: 69
4,500đ
LM311
Số lượng còn: 49
4,500đ
LM339
Số lượng còn: 50
3,000đ
LM393 DIP8
Số lượng còn: 124
3,000đ
LM324DIP14
Số lượng còn: 50
3,000đ
TL084 DIP14
Số lượng còn: 104
4,000đ
TL071 DIP8
Số lượng còn: 49
4,000đ
LM358
Số lượng còn: 138
1,250đ
CD4081
Số lượng còn: 30
5,000đ
CD4051
Số lượng còn: 50
4,500đ
CD4011BE
Số lượng còn: 100
4,500đ
CD4093
Số lượng còn: 77
5,000đ
CD4013
Số lượng còn: 100
4,000đ
CD4017
Số lượng còn: 50
33,500đ
74LS147
Số lượng còn: 50
15,000đ
74HC240
Số lượng còn: 77
4,500đ
74HC165
Số lượng còn: 87
4,000đ
74LS76 (JK Flip Flop)
Số lượng còn: 57
7,000đ
74HC573
Số lượng còn: 69
8,000đ
74HC138N
Số lượng còn: 50
3,000đ
74HC238
Số lượng còn: 50
9,000đ
74LS08 (Cổng AND)
Số lượng còn: 99
4,000đ
74HC595D SMD
Số lượng còn: 299
2,500đ
74HC00 (Cổng NAND)
Số lượng còn: 67
4,000đ
74LS86
Số lượng còn: 55
5,000đ
74HC32
Số lượng còn: 59
4,000đ
74LS74 (D Flip Flop)
Số lượng còn: 50
5,000đ
74LS90
Số lượng còn: 99
9,000đ
74LS04 (Cổng NOT)
Số lượng còn: 100
4,000đ
74HC595N
Số lượng còn: 218
2,500đ
ADC0832CCN
Số lượng còn: 50
47,000đ
NE555
Số lượng còn: 199
1,800đ
MOC3023
Số lượng còn: 99
6,000đ
4N35
Số lượng còn: 69
4,000đ
P521 (TLP521) - DIP 16
Số lượng còn: 69
9,000đ
MOC3041
Số lượng còn: 59
6,000đ
P521 (TLP521) - DIP 4
Số lượng còn: 50
2,500đ
MOC3021
Số lượng còn: 99
4,500đ
MOC3020
Số lượng còn: 99
4,500đ
PC814
Số lượng còn: 100
4,000đ
PC817
Số lượng còn: 300
800đ
Bộ sạc pin 1 cell 18650
Số lượng còn: 69
25,000đ

viettinbank Ngân hàng VietinBank: 100868235594 - Tên tài khoản: HUỲNH THỊ HỒNG HẠNH

logo 03 ROBOCON BSHOP

 

 Đồng Kè - Đà Nẵng (Xem đường đi)

 Hotline: 0935.233.185

 Email: cuahangdientubshop@gmail.com

Website: bshop.com.vn

Hỗ trợ online

THÔNG TIN

HKD ROBOCON BSHOP

GPĐKKD số: xxxx-001 do UBND Quận Liên Chiểu cấp ngày 28/03/2024

GIỜ LÀM VIỆC

Thứ 2 - Thứ 6

7:00-12:00; 13:00-18:00

Thứ 7, Chủ nhật

07:30-11:30; 13:30-17:30

0935233185

icon zalo
messenger facebook