Vi điều khiển, mạch nạp

Show:
Phân loại:
Cảm biến bụi PM2.5 GP2Y1010AU0F
Số lượng còn: 6

99,000 VNĐ

- +
USB to TTL STC
Số lượng còn: 9

85,000 VNĐ

- +
Mạch nạp ST-LINK V2 (STM8/STM32)
Số lượng còn: 10

115,000 VNĐ

- +
Camera 8MP cho Raspberry Pi
Số lượng còn: 12

590,000 VNĐ

- +
Cáp 40 chân Raspberry Pi
Số lượng còn: 9

27,000 VNĐ

- +
Đế ra chân 40P Raspberry Pi
Số lượng còn: 10

95,000 VNĐ

- +
Hộp Raspberry Pi 3 loại tốt
Số lượng còn: 6

45,000 VNĐ

- +
Raspberry Pi 3 Model B
Số lượng còn: 5

1,470,000 VNĐ

- +
Adapter 5V 2.5A
Số lượng còn: 5

87,000 VNĐ

- +
Raspberry Pi 3 Model B+
Số lượng còn: 6

1,850,000 VNĐ

- +
Jack nối dài cáp HDMI
Số lượng còn: 5

15,000 VNĐ

- +
Thẻ nhớ Micro SDHC 16GB
Số lượng còn: 4

90,000 VNĐ

- +
Raspberry Pi 4 Model B 4G
Số lượng còn: 3

1,990,000 VNĐ

- +
Combo 03 nhôm tản nhiệt mini
Số lượng còn: 42

5,000 VNĐ

- +
Cáp HDMI 1.5 mét
Số lượng còn: 48

25,000 VNĐ

- +
Cáp HDMI 3 mét
Số lượng còn: 5

45,000 VNĐ

- +
Kit Arduino Uno Wifi ESP8266 WeMos D1 ESP-12
Số lượng còn: 9

75,000 VNĐ

- +
ESP32 chính hãng (30 pin)
Số lượng còn: 15

285,000 VNĐ

- +
Module ESP32-CAM
Số lượng còn: 10

185,000 VNĐ

- +
KIT WIFI + Bluetooth ESP32 (38 pin)
Số lượng còn: 15

135,000 VNĐ

- +
Đế ra chân ESP-12E ESP8266
Số lượng còn: 8

5,000 VNĐ

- +
Đế ra chân ESP-12E ESP8266
Số lượng còn: 9

5,000 VNĐ

- +
Module Wifi ESP8266 Mini D1 NODEMCU
Số lượng còn: 20

55,000 VNĐ

- +
USB to ESP8266 ESP-01S (CH340G)
Số lượng còn: 7

18,000 VNĐ

- +
KIT WIFI + Bluetooth ESP32 (30 pin)
Số lượng còn: 9

135,000 VNĐ

- +
Kit Wifi ESP8266 ESP-01S đóng ngắt relay
Số lượng còn: 11

35,000 VNĐ

- +
Module Wifi ESP8266 ESP-01S NodeMCU
Số lượng còn: 7

28,000 VNĐ

- +
ESP8266 ESP-12F
Số lượng còn: 5

35,000 VNĐ

- +
ESP8266 ESP-12E
Số lượng còn: 5

45,000 VNĐ

- +
Module WiFi ESP8266 NODEMCU (Chip nạp CP2102)
Số lượng còn: 53

95,000 VNĐ

- +
Module WiFi ESP8266 NODEMCU (Chip nạp CH340)
Số lượng còn: 110

65,000 VNĐ

- +
ATTINY13A-PU
Số lượng còn: 16

27,000 VNĐ

- +
Bộ kit AVR ATMEGA16, ATMEGA32 (ATMEGA328P)
Số lượng còn: 12

75,000 VNĐ

- +

http://bshop.com.vn

Cơ sở 1: K732 Nguyễn Lương Bằng - Đà Nẵng (Xem đường đi)

Cơ sở 2: 232 Đồng Kè - Đà Nẵng (Xem đường đi)

Hotline: 0935.233.185

Email: cuahangdientubshop@gmail.com

Website: http://www . bshop.com.vn

Chính sách bán hàng

Liên kết facebook

0935233185

icon zalo
messenger facebook