BKM

BKM
Show:
Phân loại:
SS8050 - 1.5A/2W NPN
Số lượng còn: 10

400

A940 - 1.5A 150V
Số lượng còn: 21

4,000

TIP127 - 5A/100V PNP
Số lượng còn: 50

4,000

C2073 - 1.5A 150V
Số lượng còn: 42

4,000

2N3904 - 0.2A 40V
Số lượng còn: 71

500

2N3906 - 0.2A 40V
Số lượng còn: 10

500

C828 (NPN 0.1A 25V)
Số lượng còn: 22

700

2N2222 (0.6A/30V)
Số lượng còn: 12

400

A1943 2SA1943 TOSHIBA
Số lượng còn: 10

14,000

B688 PNP
Số lượng còn: 10

9,900

BC547 - 0.2A/50V NPN 300MHz
Số lượng còn: 20

400

TIP122 - 5A/100V NPN
Số lượng còn: 11

3,500

MIC29302 3A
Số lượng còn: 11

11,000

7908
Số lượng còn: 11

4,000

7805 SMD (78M05)
Số lượng còn: 10

2,000

AMS1117 1.5V SMD SOT223
Số lượng còn: 99

4,500

AMS1117 5V SMD SOT223
Số lượng còn: 1

135,000

7805
Số lượng còn: 12

2,500

7815
Số lượng còn: 21

3,500

7912
Số lượng còn: 50

4,000

7824
Số lượng còn: 50

4,000

LM1117 3.3V
Số lượng còn: 100

9,000

LM2596 ADJ
Số lượng còn: 20

8,000

LM2596 5V
Số lượng còn: 30

6,000

LM2596 12V
Số lượng còn: 30

7,000

LM2596 ADJ SMD
Số lượng còn: 40

6,000

LM2596 ADJ SMD
Số lượng còn: 50

6,000

LM2576 5V SMD
Số lượng còn: 20

8,000

LM337
Số lượng còn: 10

9,000

7805 SMD (78L05)
Số lượng còn: 20

1,000

AMS1117 3.3V SMD SOT223
Số lượng còn: 29

1,500

TL062DIP8
Số lượng còn: 49

4,000

BT151 800R (12A 800V)
Số lượng còn: 69

4,500

LM311
Số lượng còn: 49

4,500

LM339
Số lượng còn: 50

3,000

LM393 DIP8
Số lượng còn: 124

3,000

ROBOCON BSHOP

  • Đồng Kè - Đà Nẵng (Xem đường đi)
  • Hotline: 0935.233.185
  • Email: cuahangdientubshop@gmail.com
  • Website: http://www . bshop.com.vn
  • Quý khách vui lòng gọi giờ hành chính 
  • Hỗ trợ Online Facebook/ Messange

BSHOP CONECT

0935233185

icon zalo
messenger facebook