Vi điều khiển, mạch nạp

Show:
Phân loại:
ATMEGA8A PU
Số lượng còn: 6

36,000 VNĐ

- +
ATTINY85 giao tiếp USB Digispark
Số lượng còn: 15

65,000 VNĐ

- +
ATMEGA8A AU
Số lượng còn: 10

72,000 VNĐ

- +
ATMEGA8A PU
Số lượng còn: 15

36,000 VNĐ

- +
ATTINY85 giao tiếp USB Digispark
Số lượng còn: 10

65,000 VNĐ

- +
ATMEGA8A AU
Số lượng còn: 10

73,000 VNĐ

- +
STM8S003F3P6
Số lượng còn: 10

18,000 VNĐ

- +
Module ATtiny13A, ATtiny25, ATtiny45, ATtiny85
Số lượng còn: 5

24,000 VNĐ

- +
Kit STM32F103C8T6
Số lượng còn: 11

145,000 VNĐ

- +
ATMEGA328P-AU
Số lượng còn: 9

145,000 VNĐ

- +
ATMEGA328P-PU
Số lượng còn: 17

165,000 VNĐ

- +
KIT STM8 STM8S103F3P6
Số lượng còn: 7

45,000 VNĐ

- +
Bộ kit 8051 89C52 89S52 STC11/10x
Số lượng còn: 10

16,000 VNĐ

- +
Mạch nạp USBISP (AVR + 8051)
Số lượng còn: 10

68,000 VNĐ

- +
AT89S51 24PU
Số lượng còn: 10

19,500 VNĐ

- +
AT89S52
Số lượng còn: 10

18,000 VNĐ

- +
AT89C52
Số lượng còn: 7

14,000 VNĐ

- +
AT89C2051
Số lượng còn: 5

15,000 VNĐ

- +
AT89C51
Số lượng còn: 15

14,000 VNĐ

- +
PIC16F684
Số lượng còn: 10

28,000 VNĐ

- +
PIC16F57
Số lượng còn: 10

37,500 VNĐ

- +
PIC16F876A-I/SP
Số lượng còn: 15

53,000 VNĐ

- +
PIC16F88
Số lượng còn: 15

55,000 VNĐ

- +
PIC18F4620 DIP40
Số lượng còn: 15

90,000 VNĐ

- +
Mạch nạp PIC K150
Số lượng còn: 5

185,000 VNĐ

- +
Đế nạp PIC
Số lượng còn: 7

45,000 VNĐ

- +
PIC16F54
Số lượng còn: 10

12,000 VNĐ

- +
Mạch nạp Pic Kit 3.0
Số lượng còn: 6

545,000 VNĐ

- +
PIC18F4520-I/P
Số lượng còn: 10

99,000 VNĐ

- +
PIC16F819
Số lượng còn: 1

28,000 VNĐ

- +
PIC16F877A - I/P
Số lượng còn: 24

95,000 VNĐ

- +
Mạch nạp Pic Kit 3.5
Số lượng còn: 9

545,000 VNĐ

- +
Arduino MEGA2560 CH340
Số lượng còn: 5

499,000 VNĐ

- +
Arduino UNO R3 chip cắm ATMEGA16U2
Số lượng còn: 37

245,000 VNĐ

- +
Arduino Nano - Chính hãng RobotDYN
Số lượng còn: 26

199,000 VNĐ

- +

http://bshop.com.vn

Cơ sở 1: K732 Nguyễn Lương Bằng - Đà Nẵng (Xem đường đi)

Cơ sở 2: 232 Đồng Kè - Đà Nẵng (Xem đường đi)

Hotline: 0935.233.185

Email: cuahangdientubshop@gmail.com

Website: http://www . bshop.com.vn

Chính sách bán hàng

Liên kết facebook

0935233185

icon zalo
messenger facebook