BKM

BKM
Show:
Phân loại:
Tụ 4.7uF titan (475) - 50V
Số lượng còn: 482

800 VNĐ

- +
Tụ 474 titan (470nF 0.47uF) - 50V
Số lượng còn: 368

800 VNĐ

- +
Tụ 150pF titan (151) - 50V
Số lượng còn: 100

800 VNĐ

- +
Tụ 200pF titan (201) - 50V
Số lượng còn: 100

800 VNĐ

- +
Tụ 470pF titan (471) - 50V
Số lượng còn: 116

800 VNĐ

- +
Tụ 221 titan (220pF 0.22nF) - 50V
Số lượng còn: 100

800 VNĐ

- +
Tụ 30pF titan (300) - 50V
Số lượng còn: 100

800 VNĐ

- +
Tụ 47pF titan (470) - 50V
Số lượng còn: 200

800 VNĐ

- +
Tụ 473 titan (47nF 0.047uF) - 50V
Số lượng còn: 100

800 VNĐ

- +
Tụ 20pF titan (200) - 50V
Số lượng còn: 62

800 VNĐ

- +
Tụ 101 titan (100pF 0.1nF) - 50V
Số lượng còn: 912

500 VNĐ

- +
Combo 50 con - Tụ gốm 104P (0.1uF) - 50V
Số lượng còn: 100

5,000 VNĐ

- +
Tụ 103P titan (10nF 0.01uF) - 50V
Số lượng còn: 836

500 VNĐ

- +
Tụ 102P titan (1nF 0.001uF) - 50V
Số lượng còn: 410

500 VNĐ

- +
Tụ 22P titan (22pF) - 50V
Số lượng còn: 100

500 VNĐ

- +
Tụ 33P titan (330) - 50V
Số lượng còn: 668

500 VNĐ

- +
Tụ 105 titan (1000nF 1uF) - 50V
Số lượng còn: 800

500 VNĐ

- +
Combo 50 con - Tụ gốm 33P (33pF) - 50V
Số lượng còn: 100

9,000 VNĐ

- +
Combo 50 con - Tụ gốm 22P (22pF) - 50V
Số lượng còn: 100

9,000 VNĐ

- +
Tụ gốm 6P - 50V
Số lượng còn: 177

800 VNĐ

- +
Tụ gốm 683P - 50V
Số lượng còn: 288

500 VNĐ

- +
Tụ 104P titan (100nF 0.1uF 50V)
Số lượng còn: 4215

200 VNĐ

- +
Tụ dán 10uF 16V 1206 106C AVX A3216
Số lượng còn: 70

2,800 VNĐ

- +
Tụ dán 100uF 16V 107C AVX 6032 Type C
Số lượng còn: 28

4,800 VNĐ

- +
Combo 25 Tụ dán 0805 105 1uF 50V SMD
Số lượng còn: 10

10,000 VNĐ

- +
Combo 25 Tụ dán 0805 102 1nF 0.001uF 50V SMD
Số lượng còn: 31

10,000 VNĐ

- +
Combo 25 Tụ dán 0805 103 10nF 0.01uF 50V SMD
Số lượng còn: 10

10,000 VNĐ

- +
Combo 50 Tụ dán 0805 104 100nF 0.1uF 50V SMD
Số lượng còn: 33

10,000 VNĐ

- +
Tụ 250V 470uF
Số lượng còn: Tạm hết hàng

14,000 VNĐ

- +
Tụ quạt CBB61 450V 2.5uF
Số lượng còn: 15

14,000 VNĐ

- +
Tụ CBB 225J 630V - 2.2uF (CBB22)
Số lượng còn: 30

4,000 VNĐ

- +
Tụ CBB 155J 400V - 1.5uF (CBB22)
Số lượng còn: 18

3,000 VNĐ

- +
Tụ CBB 474J 630V - 0.47uF (CBB22)
Số lượng còn: 20

3,000 VNĐ

- +
Tụ CBB 474J 400V - 0.47uF (CBB22)
Số lượng còn: 56

2,000 VNĐ

- +
Tụ 50V 1uF
Số lượng còn: 54

250 VNĐ

- +
Tụ 35V 2200uF
Số lượng còn: 50

2,800 VNĐ

- +

http://bshop.com.vn

Cơ sở 1: K732 Nguyễn Lương Bằng - Đà Nẵng (Xem đường đi)

Cơ sở 2: 232 Đồng Kè - Đà Nẵng (Xem đường đi)

Hotline: 0935.233.185

Email: cuahangdientubshop@gmail.com

Website: http://www . bshop.com.vn

Chính sách bán hàng

Liên kết facebook

0935233185

icon zalo
messenger facebook